Ekstraordinær generalforsamling 14. august 2012


SIND Vejle lokalforening indkalder til
ekstraordinær generalforsamling

14. august 2012

kl. 19 i Frivilligcenter Vejle, Borgvold 12b, 4. sal th. Vejle

Forslag til dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af referent & dirigent
3. Valg til bestyrelse & evt. suppleant(er)
4. Valg til revisor & evt. suppleant.
5. Evt.

Gitte Nordby har trukket sig af personlige årsager. Der kræves minimum 2 i bestyrelsen.

Freddy Mølgaard Jensen & Flemming Leer Jakobsen fortsætter.

Vi glæder os til at se jer.

Kontakt enten
Freddy mob. 26 83 65 53 eller

Flemming Mob. 20 188 264
 

Nyheder: 

Søg med Google