SIND Vejle: Nej til at lade frivillige indgå som en del af normeringen på væresteder


Pressemeddelelse fra SIND Vejle, 2. juli 2012

Et flertal af Voksenudvalget i Vejle kommune har 25. juni 2012 sagt ja til at der kan bruges frivillige som en del af normering i Dalhuset i Egtved & Parkhuset i Give.

”SIND Vejle takker nej til at deltage & bidrage med frivillige som en del af normeringen”, udtaler lokalformand for SIND Vejle Flemming Leer Jakobsen. For det første kan frivillige ikke indgå som en del af sikkerhedsnormeringen rent juridisk, som også fremgår i et høringssvar fra medarbejderne.

Samtidigt skal frivillige være et supplement & ikke en erstatning for fastansat personale. De opgaver, som kræver udddannet personale skal fortsat varetages af dem.

”Psykisk kræver faste & trygge rammer. I forslaget bliver der direkte nævnt, at hvis der ikke er frivillige så vil der opstå lukkedage. Dette kan tage modet fra psykisk syge, hvis de den ene dag har mandet sig op til at møde op & så møder en lukket dør.” fortsætter Flemming Leer Jakobsen.

”Samtidigt er det jo uholdbart, at Voksenudvalget skal skære Kr. 6,5 Mio. samtidigt med at der er et overskud på dette års budget per 30. april på Kr. 9,2 Mio”, fortsætter Flemming Leer Jakobsen. ”Det kan jo simpelthen ikke have sin rimelighed, at der spares op samtidigt med at der er forslag om nedskæringer. Socialpsykiatrien i Vejle kommune er en væsentlig del af den forebyggende indsats & den skal også være repræsenteret i centerbyerne uden for Vejle by. Tilgængeligheden spiller også en vigtig rolle.”

Udover SIND har Bedre Psykiatri & OCD foreningen i Borger- & Netværksrådets høringssvar også takket nej til at stille med frivillige som en del af normeringen i socialpsykiatrien.

Yderligere informationer

Flemming Leer Jakobsen

formand SIND Vejle
Tlf. 20 188 264

Søg med Google