Skriv under for lighed i Sundhed for psykiatrien


Vi vil i SIND Vejle gerne opfordre dig til at skrive under for at der kommer lighed i sundhedsvæsenet.

Der er 3 simple krav:

1. Ligestilling af psykiske sygdomme med andre sygdomme – satspuljemidler skal erstattes af varig støtte

2. Hurtig og effektiv behandling af psykisk syge
– der skal indføres pakkeforløb i psykiatrien

3. Flere jobs til psykisk syge – myter og barrierer for at ansætte psykisk sårbare skal væk

Du kan skrive på nettet med din email adresse her:

Lighed i Sundhed - nu er det psykiatriens tur (onlineunderskrift.dk)

Efter at du har skrevet dit navn & email adresse, så kommer der en email til dig. Den skal du bekræfte før at den er godkendt som en underskrift.

Via
http://www.lighedisundhed.dk/

Den socialdemokratiske ledede regering mangler stadig at indfri løftet om ialt Kr. 2 Mia. mere til psykiatrien over finansloven, som de lovede under valgkampen i 2011.

Mind dem om det med denne underskriftsindsamling.

På forhånd tak !

Søg med Google