Om tvungen kropsvisit​ation af patienter i region Syddanmark


Pressemeddelelse: 

Region Syddanmark har indført tvungen kropsvisitation af psykiatriske patienter til lukkede/skærmede afdelinger i regionen efter overfaldet på OUH.

"Det er et meget drastisk middel at tage i brug over for psykiatriske patienter, der bliver overflyttet til lukkede/skærmede afdelinger", udtaler fungerede kredsformand i Vejle kredsen & medlem af SINDs hovedbestyrelse, Flemming Leer Jakobsen.

"Samtidigt skal region Syddanmark iagttage, at FNs handicapkonvention er trådt ikraft & er bindende. Det betyder konkret, at den personlige integritet for den enkelte psykiatriske patient skal respekteres. Herunder ved tvungen kropsvisitation. Det er godt, at regionen registrerer brugen af kropsvisitationer så vi kan følge med i udviklingen. Men regionen skal samtidigt huske at nævne klagemuligheden for psykiatriske patienter til det psykiatriske patientklagenævn ved statsforvaltningen. Det er slet ikke nævnt i instruks om visitiation fra den 22. marts 2012", fortsætter Flemming Leer Jakobsen.

Region Syddanmarks instruks om visitation af 22. marts 2012:

http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm385108

FNs handicapkonvention artikel 17 om fysiske og psykiske integritet:

http://www.menneskeret.dk/handicapkonvention/konventionen/artikel+17+-+beskyttelse+af+personlig+integritet

Søg med Google