Udflugt til Tønder Museum & Emil Nolde Museum, Seebüll


Nyheder: 

SIND Vejle kredsen arrangerer udflugt for medlemmer af SIND til Tønder Museum & Emil Nolde museet i Seebüll, Tyskland.

Lørdag den 12. maj 2012 fra kl. 8:30

med afgang fra

Borgvold ved busterminalen i Vejle.

SIND Vejle kredsen betaler bussen & det er kun for medlemmer af SIND.

Hvert SIND medlem kan tage en ledsager med. Man skal selv betale forplejning & eventuelle entré.

Der er afsat 45 minutter til at handle ind på vejen hjem.

HUSK pas !

Der er sidste frist for tilmelding den 7. maj 2012 for medlemmer i Vejle til

Flemming på mobil 20 188 264 eller email: [email protected]

Læs mere her:

Læs mere om Tønder museum her
Læs mere om Emil Nolde museet, Seebüll her

Søg med Google