Ekstraordinær Generalforsamling SIND Vejle lokalafdeling


Der er ekstraordinær generalforsamling i

SIND Vejle lokalafdeling

Mandag den 27. februar 2012

kl. 19

i

Frivilligcenter Vejle, Borgvold 12b, 4. sal.

 

Indkaldelsen er indkaldt af en enig lokalbestyrelse i Vejle med følgende dagsorden:

 

  1. Dirigent & referent

  2. Det reviderede regnskab for
    SIND lokalafdeling &
    §18-midler fremlægges til behandling & godkendelse.
    Se tilsendte bilag.

  3. Evt.

I henhold til vedtægterne skal ekstraordinær generalforsamling varsles med mindst 8 dage med angivelse af dagsorden, som blev udsendt med brev dateret 14. februar 2012.

På vegne af SIND Vejle lokalafdeling

 

Flemming Leer Jakobsen

Mindegade 26 st. tv.

7100 Vejle

Mobil. 20 188 264

formand

Nyheder: 

Søg med Google