SIND i Uganda


Der er kommet en hjemmeside online, der fortæller om Mental Health Uganda på Sindiuganda.dk

De 3 fra styregruppen var i Vejle & fortælle om projektet lørdag den 28. maj 2011: Danida: Spændende foredrag om psykisk syges levevilkår i Uganda

Hvis du vil have dem ud til et foredrag, så ret henvendelse til dem på Sindiuganda.dk, så kontakt en fra styregruppen under punktet "Om os"

Projektet er støttet med Danida midler, hvor formidling af projektet indgår som en forudsætning.

Søg med Google