Beretning for 2011 SIND Vejle lokalafdeling


Nyheder: 

 SIND Vejle lokalafdeling beretning for 2011

SIND Vejle lokalafdeling har sat spor i Vejle kommune. Vi afholder nu SIND klub 2 gange om måneden & medlemsmøder omkring hver anden måned.

SIND forsøger at påvirke forholdene lokalt ved at deltage i Vejle kommunes Borger- & Netværksråd, der mødes 3-4 gange om året med social- & psykiatrichefen. Derudover har SIND et medlem af Danske Handicaporganisationers forretningsudvalg i Vejle kommune, hvor SIND i samarbejde med de øvrige DH organisationer kæmper for bedre forhold i Vejle kommune. Men det er svært i en tid med nedskæringer.

Desværre blev resultatet af sidste års forslag til budget for i år, at vi nu har sagt farvel til tilbuddet i Børkop fra i år. SIND forsøgte igennem høringssvar & ved at løbe byrådspolitikere på dørene at stoppe spareforslagene. Spareforslagene, der nu betyder at Værestedet Huset fra 1. april får mindre åbningstider til ulempe for borgere i Vejle by & kommune. Huset var netop udset som et alternativ for besparelser i bl.a. Børkop.

Det er beklageligt, at geografien nu skal spille en rolle for om man har adgang til det bedste tilbud i socialpsykiatrien i Vejle kommuen. Selvom budgetåret 2013 er et valgår, så skal SIND ikke ligge på den lade side. Skulle der komme besparelser, så skal vi være på barrikaderne ikke bare i læserbreve. Men også over for byrådspolitikerne.

SIND har haft en hel del arrangementer siden sidste generalforsamling. Både i Huset, men også i Bygningen. Her var Sindets dag 10. oktober den mest succesfulde med over 100 gæster til en fuldt pakket eftermiddag.

De mange aktiviteter har været med til at skabe fundamentet for medlemsfremgangen til nu 71 medlemmer. Det er 14 mere end efter sidste medlemsstatus i marts 2011, hvor ikke betalende blev slettet. SIND Vejle lokalafdeling holder dermed som den eneste lokalafdeling i kredsen sig over 10% medlemsfremgang, som blev vedtaget på SINDs landsmøde i 2010. Faktisk er det 24,5 %. Det var ikke gået uden Gitte & Mogens hjælp.

I marts 2011 kom den endelig afgørelse om huslejeberegningen for beboere på Sukkertoppen, som førte til udbetaling af i alt kr. 40.000,- for nuværende & tidligere beboere på Sukkertoppen.

Desværre er denne generalforsamling jo også et farvel til Mogens Pedersen, Gårslev som har valgt at trække sig fra arbejdet i SIND efter mange års frivilligt arbejde i både Fredericia & Vejle.

Jeg vil godt på vegne af SIND sige tak for dine mange års arbejde. Dit engagement vil blive savnet. Du er altid hjertelig velkommen i SIND klubber & medlemsmøder.

Se også:

SIND hjælp giver Sukkertoppens beboere 40.000 kroner tilbagebetalt i for meget betalt husleje

Se arrangementsoversigt for 2011 for SIND Vejle her

Se pressemeddelelse her om Generalforsamlingen her. 

Kom på vores email liste her

Det er gratis at komme på vores email liste & du kan til enhver tid afmelde dig. Email adresser bliver ikke videregivet.

Søg med Google