SIND Vejle lokal generalforsamling 2012


SIND Vejle lokalafdeling afholder generalforsamling onsdag den 1. februar 2012 kl. 19 i Frivilligcenter Vejle, Borgvold 12b, 4 sal th.

Forslag som skal behandles på generalforsamlingen skal sendes skriftligt til Flemming Leer Jakobsen, Mindegade 26 st. tv., 7100 Vejle senest 24. januar 2012. Vel mødt :)

Dagsorden:

a. Valg af dirigent og stemmetællere.
b. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse.
c. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.
d. Behandling af indkomne forslag.
e. Valg af bestyrelsesmedlemmer og mindst 1 suppleant.
f. Valg af revisor(er) og mindst 1 revisorsuppleant.
g. Behandling af eventuelle forslag til Landsforeningens landsmøde
h. Eventuelt.
 

Nyheder: 

Søg med Google