Medlemsmøde SIND Vejle 22. september 2011


SIND Vejle afholder medlemsmøde

den 22. september 2011 kl. 19

i Frivilligcentret, Borgvold 12b, 4 sal th., Vejle:

  1. Velkomst
  2. Siden sidst
  3. Besparelsesforslag Vejle kommune
  4. Evt.
  5. Næste møde

Vel mødt. :)

Gitte, Mogens & Flemming

 

Søg med Google