Voksenudvalget i Vejle kommune fik lov til at bruge kr. 6,5 Mio. i 2011


Nyheder: 

Økonomiudvalget i Vejle kommune gav igår tilladelse til, at Voksenudvalget kan bruge Kr. 6,5 Mio. af opsparede midler i 2011.

Hvis dette ikke var sket ville konsekvensen have været ekstraordinære besparelser i 2011.

Der er fortsat forslag om besparelser på kr. 11,8 Mio. inden for Voksenudvalgets område i 2012. Sidste frist for høringssvar er den 24. august 2011.

http://sites.google.com/site/stopbesparelserivejle/project-updates/voksenudvalgetfiklovatbrugeafopsparedemidler

Søg med Google