De ansatte i Vejle kommunes socialpsykiatri mangler i debatten


For at koordinere påvirkningen af kommunalbestyrelsen i Vejle kommune har SIND Vejle lokalafdeling oprettet et fælles websted, hvor alle interesserede kan samles i en fælles indsats. Denne kan findes http://sites.google.com/site/stopbesparelserivejle/

"Der er en gruppe, der indtil nu ikke har deltaget i den offentlige debat. Og det er personalet i socialpsykiatrien i Vejle kommune. Især set i lyset at debatten om lukningen af brandstationer i Børkop & Bredsten har det vist sig, at kommunalbestyrelsen lytter til argumenterne.

Derfor skal der lyde en opfordring til at også ansatte i socialpsykiatrien tager ordet i den offentlige debat om spareforslagene.

Desværre opstod der sidste år en misforståelse om, at ansatte & brugere i Vejle kommunne ikke har eller må tage ordet i den offentlige debat. Men Vejle kommune er en del af lokaldemokratiet & som sådan har alle i Vejle kommune ret til at tage ordet.

Men allerede den 15. august indgår økonomiudvalget formentlig budgetaftalen for 2012, så det er nu ordet skal tages", udtaler lokalformand for SIND Vejle Flemming Leer Jakobsen.

Omtalt i DR P4 Trekanten kl. 12:30: Bland Jer !

Søg med Google