Utroligt at spareøvelserne fortsætter i Vejle kommune


Idag behandler Voksenudvalget forslag fra forvaltningen om besparelser for Trinbrættet, Café Butikken, Café Himmelblå & værestedet Huset.

Lokalformand Flemming Leer Jakobsen fra SIND Vejle finder det tankevækkende, at der trods et overskud på Kr. 52 Mio. i 2010 stadigvæk er besparelser på bordet. Dette overskud må da afspejle sig i den politiske virkelighed.

Konkret finder SIND Vejle det beklageligt, hvis Trinbrættet lukker. Trinbrættet blev ved sidste års budgetforlig ændret til et 2 gange 2 timers klubtilbud fra et værested. Desværre har Vejle kommune så begået alle de fejl, de kan begå i den sammenhæng. De har flyttet tilbuddet til et andet sted uden nogen form for videre aktiviteter som adgang til internet. De gamle lokaler i plejecentret Englystparken står nu ubrugte, så det var absolut ikke nødvendigt at flytte tilbuddet.

Dernæst ændres tidspunktet fra en torsdag til en onsdag. Dette er endnu en fejl, der blevet begået. Dermed har klubtilbuddet mistet kontakten til de op til 10 brugere af Trinbrættet, der var. Idag har Huset/Klubtilbuddet samlet kun kontakt til 4. En lukning af Trinbrætttet vil på sigt spænde ben for de ting, der foregår i psykiatrien & behandlingssystemet samt af foreninger som SIND for at hjælpe med at diagnosticere & behandle bedre.

"Vi ved idag at kun halvdelen af dem med angst hos den praktiserende læge får den rigtige diagnose. Af dem er der igen kun halvdelen, der får den rigtige behandling. Det vil sige, at kun én ud af 4 får den rigtige hjælp. Lige nøjagtig angste kan have svært ved at tage offentlig transport & det umuliggør, at folk i Børkop kan deltage i Husets åbningstider, siger Flemming Leer Jakobsen." At forvaltningen så vil indskrænke Husets åbningstider samtidigt med en lukning af Trinbrættet med op til en halvering af åbningstiden vil sætte socialpsykiatrien i et nyt lavpunkt. Især sætter det forebyggelsen af tilbagefald i skærende kontrast, som forvaltningen direkte forventer vil ske ved mindre åbningstider i Huset & Himmelblå.

Netop forebyggelsen var en af 3 punkter, som det Lokale beskæftigelsesråd (LBR) har sendt videre til Jobudvalgets plan for beskæftigelsen til næste år. Her sigter LBR til, at forebygge mistet kontakt til arbejdsmarkedet.

Så hvis Voksenudvalget hopper på forvaltningens spareforslag er dette udvalg godt igang med stoppe tiltagene for en større tilknytning til arbejdsmarkedet, som jobudvalget nu kigger på. Her er netop sygemeldte på dagpenge på grund af stress, angst & depression et nyt & nødvendigt indsatsområde.

Så derfor er det utroligt, at spareøvelserne fortsætter i Vejle kommune.

SIND Vejle vil gerne opfordre til en bedre koordinering. Samtidigt skal man måske også se på, om det nødvendigvis er samme faggrupper som skal være ansat i eksempelvis Huset. Det afgørende er ikke uddannelsen, men nærvær i dagligdagen. Herunder er også en sammenlægning af Café Himmelblå & Værestedet Huset rent ledelsesmæssigt måske også på sin plads. Den sparede stilling kunne bruges til vikartimer, som skal sikre samme antal åbningstimer i både Café Himmelblå & Huset. For begge tilbud er vigtige set i forhold til forebyggelsen af tilbagefald.

Samtidigt ser SIND Vejle også gerne større indflydelse ved ansættelsessamtaler for brugere i Socialpsykiatrien med vetoret. Dette har Jammerbugt kommune indført & det har ført til større fokus på brugerne som mennesker istedet for klienter.

Ydeligere kommentarer kan fås hos Flemming Leer Jakobsen.

 

Se Vejle kommunes voksenudvalgs dagsorden punkt 73 her: 6. juni 2011 http://www.vejle.dk/page63073.aspx

De Kr. 52 Mio. er fundet i regnskab for Vejle kommune: http://www.vejle.dk/page62040.aspx

Se punkt 104; bilag b. side 11.

Søg med Google