Blogs

Til forældre med børn med handicap (Fogedfunktion)

Jeg hører desværre fra tid til anden, at forældre til børn med handicap ikke kan få forvaltningen her i Vejle til at følge ændrede afgørelser fra Ankestyrelsen.

Nogle har i tidens løb fortalt om indtil flere afgørelser i samme sag. Men faktisk kan Tilsynet ved Ankestyrelsen gennemtvinge sådanne afgørelser over for kommuner.

Det hedder fogedfunktionen.

Pinlig handicappolitik i Vejle

Nyheder: 

Jeg måtte godt nok genlæse en artikel i VAF den 7 april 2020 flere gange om, at formand for Børne og Familieudvalget (BFU) Torben Elsig Pedersen og Vejle kommune nu ville fratage børn med psykiske handicap muligheden for ansøge om midlertidig opnormering. Det skulle fremover kun gælde for fysiske handicap eller diagnosticeret sygdom.

Pinlig handicappolitik i Vejle - vil indføre diskrimination læserbrev af Flemming Leer Jakobsen, SIND Vejle, formand

Cafékursus for pårørende til personer med psykisk sårbarhed / psykisk sygdom

Nyt Cafékursus for pårørende i 2020 fra SIND Vejle efter Peer-to-peer konceptet

Opdateret 9. januar 2020:
8 deltagere startede. Kontakt os, hvis du har lyst til at deltage i et nyt kursus :)

SIND Vejle udbyder igen peer pårørende kursusforløb.

Savner du at kunne tale med andre i en lignende situation om dine oplevelser og tanker?

Bliv medlem af SIND kr. 100 resten af 2019 & hele 2020 !

Bliv medlem af SIND kr. 100 for resten af 2019 & hele 2020 !
Lige nu kan du blive medlem af SIND for kun kr. 100 for resten af 2019 & hele 2020 !

Du støtter vores arbejde for at forbedre forholdene for psykisk syge & deres pårørende

SINDs pårørenderådgivning

Gratis Bisidder funktion (Kontakt Tlf. 70 232 750)

Besøgsvenner på Psykiatrisk afdeling i Vejle

Peer pårørende kursus

Vejle byråd forventer at overføre kr. 109 Mio. til 2020 !

Vejle byråd regner med at overføre kr. 109 Mio. til budget 2020. Kilde: byrådsreferat den 11. september 2019. Drop besparelserne, Vejle byråd !
"Der forventes overført 109,3 mio. kr. til 2020, og der forventes et mindreforbrug som ikke overføres på 23,1 mio. kr., eller et samlet mindreforbrug på 132,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget."

Alle offentlige ansatte har ytringsfrihed

Alle offentligt ansatte har ytringsfrihed

Der har været en sag fra Esbjerg kommune, hvor en afdelingsleder gav ordre på et personalemøde om at der ingen kontakt skulle være til politikere eller pressen.

Vedkommende afdelingsleder havde vist ikke forstået, at han var ansat i en forvaltning med udgangspunkt i det lokale demokrati. Nemlig byrådet.

Alle offentlige ansatte har selvfølgelig ytringsfrihed.

2500 fans af Særlig støtte til høje boligudgifter på facebook

SIND Vejles oplysningsside om Aktivlovens §34 har rundet 2.500 fans på facebook.

2500 fans af SIND Vejles facebook siden om Særlig støtte til høje boligudgifter / Tak for opbakningen !

Vi takker for opbakningen :)

Vi fortsætter selvfølgelig med at oplyse om §34 i Aktivloven, som er et skattefrit tilskud til folk på offentlige ydelser.

Herunder SU-modtagere & fleksjobbere. 

Platform er bygget i Sundhedsskoven i Vejle

Vejle Amts Folkeblad kunne onsdag den 12. juni 2019 fortælle om nyt i forhold til Sundhedsskoven her i Vejle.

Den ligger tæt på Psykiatrisk afdeling her i Vejle ved Store Grundet Skovvej ud for kolonihave 26a.

Følgende er samarbejdspartnere:

Ankestyrelsen sætter punktum i 2 års sagsbehandling for Aktivlovens §34

Ankestyrelsen har netop udgivet en ny principafgørelse, hvor en kommune blive kritiseret for dårlig & langsommelig sagsbehandling.

Tidligere selvstændig vinder sag ved Ankestyrelsen med principafgørelse efter 2 års sagsbehandling i kommune

Konkret er det Ankestyrelsens principafgørelse 13-19 udgivet den 29. marts 2019.

29 procent af psykiatrere i Psykiatrien i Region Syddanmark er over 60 år

Pressemeddelelse fra SIND Vejle lokalafdeling, den 21. januar 2019

29 procent af psykiatere er over 60 i psykiatrien i Region Syddanmark

Ingen løsning på manglen på psykiatere i Sundhedsreform

Regeringen har fremlagt deres forslag til Sundhedsreform & Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er kommet med sine bud til at løfte sundhedsvæsnet.

Sider

Søg med Google

Subscribe to RSS - blogs