Ærgeligt at Husets/Himmelblås åbningstider bliver mindre


Pressemeddelelse 3. oktober 2011:

Som led i budgetforliget har Voksenudvalget I Vejle besluttet at reducere åbningstiderne i Værestedet Huset & Café Himmelblå. I 2012 bliver der afsat Kr. 390.000 & i årene frem til 2015 kun Kr. 200.000 til begge væresteder. Det betyder mindre åbningstider i 2012 & endnu færre i 2013.

Formand for SIND I Vejle Flemming Leer Jakobsen finder det ærgeligt taget i betragtning af, at forvaltningen har gjort opmærksom på at en konsekvens af mindre åbningstider er tilbagefald for begge grupper af brugere blandt sindslidende & tidligere stofmisbrugere.

Idag er der 45 daglige brugere af Værestedet Huset & tilbudet er en væsentlig & billig faktor, som forebygger tilbagefald til eksempelvis et botilbud. Botilbud koster Vejle kommune omkring Kr. 300.000,- om året & bare en enkelt bruger, som får behov for et botilbud som følge af mindre åbningstid vil vælte den forventede besparelse.

SIND Vejle har i sit høringssvar gjort opmærksom på, at der ikke bør indføres visitation til Værestedet Huset da det brutalt vil stoppe en del brugeres netværk & sociale omgangskreds. For mange brugere er Værestedet Huset den eneste sociale kontakt.

For Café Himmelblå bliver der ikke afsat Kr. 250.000,- til misbrugsbehandling & det vil give de ansatte et værktøj mindre for at forhindre tilbagefald. Pengene til Huset/Himmelblå er prioriteret til at sikre mest mulig åbningstid. Samtidigt kan dette være med at gøre Vejle kommune dårligere i stand til at fastholde & tiltrække kvalificeret arbejdskraft i årene fremover.

SIND Vejle vil gerne opfordre til, at Vejle byråd bruger midler afsat til forventede ekstra udgifter i 2012 på Kr. 4,495 Mio. som følge af fleres overgang til voksenudvalget på Huset/Himmelblå.

Vejle Byråd kunne også tage dem fra investering i IT til socialt bedrageri. En opgave der også skal varetages af de statslige borgerservicecentre i Udbetaling Danmark. Det ville give Vejle kommune ekstra Kr. 200.000 om året.

Yderligere kommentarer kan fås hos: Flemming Leer Jakobsen

Søg med Google