SIND Vejle søger nye bisiddere


Sidst ændret: 25. november 2015

Der er pt. stop for nye bisiddere i Vejle området. Hvis du vil på venteliste, så kontakt os på nedenstående email.

- kunne du tænke dig en spændende & meningsfuld opgave som frivillig ?

SIND har igennem mange år bistået mennesker ved møder med offentlige myndigheder, & det er ofte en afgørende støtte, vi kan tilbyde, når borgere står i en vanskellig livssituation.

Som bisidder vil du blive kontaktet af SIND, når en person i dit lokalområde har bruge for støtte til et møde. Hvis du siger ja til opgaven, vil samarbejdsforløbet typisk bestå af tre møder, hvor I forbereder, gennemfører & følger op på mødet med de offentlige myndigheder.

Vi tilbyder:

  • Basiskursus med introduktion til både SIND & bisidderrollen
  • Faglig supervision med øvrige bisiddere to gange årligt
  • Dækning af telefonudgifter
  • Dækning af transportudgifter
  • Deltagelse i kurser for frivillig & i SINDs medlemskonferencer

Vi forventer:

  • At du har interesse for psykiatriens brugere & pårørende
  • At du er empatisk, lyttende & god til at skabe struktur
  • At du kan indgå i mindst fire bisidderforløb årligt
  • At du vil være medlem af SIND & tilslutte dig vores værdigrundlag
  • At du giver tilladelse til at vi indhenter børneattest

Du får dækket dine udgifter af SIND i forbindelse med dit bisidder arbejde.

Hvis du er interesseret i at blive bisidder, kan du i Region Syddanmark kontakte os hos:

Birgit Boding

[email protected]

Mobil 23 41 45 61

Søg med Google