Introduktion til §34 særlig støtte til høje boligudgifter

Du eller en du kender kan have penge til gode hos kommunen

Særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34

"Personer, der opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp, og som har høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde, kan særskilt eller i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp få særlig støtte efter § 34 i aktivloven.

Region Syddanmark: Whistleblower advarede mod ulovlig brug af lægetitel

Sidst ændret: 24. juni 2016
Rettet dato for whistleblower artikel på TV Syd.dk

TV Syd kunne igår fortælle, at en betænksom medarbejder allerede den 6. april 2016 brugte den nyindførte whisteblower ordning til at gøre opmærksom på den ikke autoriserede læge i psykiatrien i Kolding - Vejle.

Men først den 12. maj 2016 fik ledelsen travlt med at bestille et nyt navneskilt efter at TV Syd havde rettet henvendelse.

Men det navneskilt var heller ikke korrekt. Den havde titlen lægevikar, som også er en beskyttet titel i autorisationsloven:

§34 særlig støtte til høje boligudgifter er ikke afskaffet

Jeg har jævnligt fået spørgsmål om §34 i Aktivloven er afskaffet.

Især i forbindelse med kontanthjælpsloftet, der først træder i kraft den 1. oktober 2016.

Nogle får fejlagtig det indtryk, at de allerede idag her i juni måned 2016 så ikke kan få §34 i Aktivloven. Blandt andet igennem mundtlig vejledning fra personale i Viborg.

Det passer ikke.

Du kan altså som modtager af kontanthjælp & uddannelseshjælp være berettiget til §34 særlig støtte til høje boligudgifter frem til den 1. oktober 2016.

Syng med SIND 28. maj ´16 i Værestedet Huset

Syng med SIND Vejle 28. maj 2016 i Værestedet Huset kl. 13

Vi finder sangbogen frem på lørdag i Værestedet Husets lokaler.

Kom forbi kl. 13 i Vesterbrogade 13, Vejle

SIND giver kaffe & the plus småkager.

Vi glæder os til at se jer.

Alle er velkomne.

SIND Vejle er den lokale afdeling af SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed.

Der er desværre ikke adgangsforhold for motordrevne kørestole.

Danske Handicaporganisationer: Drop omprioriteringsbidraget

[Sidst ændret: 21. maj 2016 kl. 14:15. Stofskifteforeningen optaget]

Udtalelse fra DH’s repræsentantskabsmøde.

Omprioriteringsbidraget betyder store besparelser på den kommunale velfærd. Konsekvenserne for mennesker med handicap er alvorlige. Derfor kommer Danske Handicaporganisationer nu med en klar opfordring til økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL: Drop omprioriteringsbidraget.

Læs resten på:

Om billigere bolig i forbindelse med §34 i Aktivloven (Opdateret)

Sidst ændret:

4. juni 2016
Procedure for psykisk & fysisk handicappede tilføjet

26. maj 2016
Indsat hele indlægget fra facebook siden Særlig støtte til høje boligudgifter

Flere kommuner er begyndt at give afslag med henvisning til en billigere bolig i forbindelse med §34 i Aktivloven.

Det tog så knap 5 måneder for netværkene i kommunerne at sprede en kommunes systematiske & korrekte læsning af reglerne for §34 i Aktivloven i forbindelse med særlig støtte til høje boligudgifter :/

Fredericia: Ankestyrelsen præciserer regler for modregning af efterbetalte varmepenge (Sådan gør du)

Sidst ændret:

30. maj 2016
Reglerne om modregning for efterbetalt varmepenge gælder også for ejere.

17. maj 2016
Mulighed for at hente afgørelsen i PDF format &
link til den lukkede facebook gruppe Syg i Fredericia

I en afgørelse fra en i Fredericia præciserer Ankestyrelsen de regler for modregning af overskydende penge fra aconto indbetalinger til varme, el & vand for modtagere af §34 i Aktivloven (Særlig støtte til høje boligudgifter).

Falsk læge gik stuegang på Psykiatrisk afdeling i Vejle (opdateret)

Sidst ændret: kl. 23:05
Modsvar fra Psykiatriledelsen i Syddanmark nederst.

TV Syd kan idag afsløre, at en læge uden autorisation har gået stuegang på Psykiatrisk afdeling i Vejle. Samtidigt har han haft et navneskilt, hvor der stod at han var reservelæge.

Læs mere her:
Falsk læge gik stuegang på lukket afdeling (TvSyd.dk)

&

Region Syddanmark lukker 15 sengepladser på Nyt Psykiatrisk Hospital i Vejle (opdateret)

Sidst ændret: 13. maj 2016 kl. 11:35
Pengene der bliver sparet går til finansiering af reducering af tvang som led i et omstillingskatalog i psykiatrien. Der flyttes penge fra en del af psykiatrien til en anden del for at finansiere reduktion af tvang. Der fjernes ikke midler fra psykiatrien overordnet set.

Mandag den 25. april 2016 vedtog et flertal i regionsrådet i Region Syddanmark et sparekatalog, der desværre også omfatter lukning af 15 sengepladser på det nye Psykiatriske Hospital i Vejle. Det forventes at blive åbnet i 2017.

Spar kr. 3.000 om året på el regningen

Beboerbladet nr. 1 - 2016 har en artikel til, hvordan du med få ændrede vaner kan spare op til kr. 3.000,- om året på din el regning.

Læs mere her:
Skær 3.000 kroner fra din elregning (Beboerbladet.dk) (11. februar 2016)

Sider

Subscribe to SIND Vejle lokalafdeling RSS