Introduktion til §34 særlig støtte til høje boligudgifter

Du eller en du kender kan have penge til gode hos kommunen

Særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34

"Personer, der opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp, og som har høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde, kan særskilt eller i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp få særlig støtte efter § 34 i aktivloven. Læs mere about Introduktion til §34 særlig støtte til høje boligudgifter

Demonstration: Aarhus, Odense & København 4. februar 2016 kl. 16:30

Der er indkaldt til demonstration 4. februar 2016 i Odense, Aarhus & København kl. 16:30

under parolen

Et værdigt til ALLE (tumblr.com)

"VÆRDIGT LIV TIL ALLE

Et samfund skal kendes på hvordan det behandler sine udsatte, og vores samfund er rigt nok til at udsatte kan leve værdige liv Læs mere about Demonstration: Aarhus, Odense & København 4. februar 2016 kl. 16:30

O-9-97: Ankestyrelsen underkender Vejle kommune om skævdeling i forbindelse med §34 i Aktivloven

Ankestyrelsen har i en konkret afgørelse den 9. oktober 2015 omgjort en afgørelse for en samlever uden børn på kontanthjælp omfattet af gensidig forsørgelsespligt i ejerbolig.

Ankestyrelsens principafgørelse O-9-97 fastslår, at der kan ske skævdeling af boligudgifterne imellem en dagpengemodtager & en samlever. Men der skal være ”betydelige forskelle mellem ansøgers og samleverens indtægter. ” Der skal også være høje boligudgifter på kr. 24.499,- før der må ske skævdeling. Læs mere about O-9-97: Ankestyrelsen underkender Vejle kommune om skævdeling i forbindelse med §34 i Aktivloven

København: Kontanthjælpsloftet kan tvinge forvaltningen til at sende folk ud af kommunen

Sidst ændret:
25. januar 2016 kl. 15:40 - Særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34 er ikke med i notatet !

I et notat fra Socialforvaltningen i Københavns kommune fra den 17. december 2015 kommer forvaltningen med den triste konstatering, at de kan blive nødt til at henvise borgere på kontanthjælp til boliger i andre kommuner på grund af kontanthjælpsloftet. Læs mere about København: Kontanthjælpsloftet kan tvinge forvaltningen til at sende folk ud af kommunen

Få viden om depression

SIND har udgivet en brochure om depression, som du kan hente gratis på vores hjemmeside for landsforeningen.

Depression er en psykisk sygdom, der er så udbredt, at rundt regnet hver 20. dansker på et eller andet tidspunkt bliver ramt.

Depression er en folkesygdom - ligesom kræft og hjertesygdomme.

Derfor skal depressionssygdommen tages alvorligt.

Denne pjece henvender sig til depressionsramte, pårørende, venner, kollegaer og andre, der er interesserede i få mere viden om depression og behandlingsmuligheder. Læs mere about Få viden om depression

PTSD: Udvidet hjælp til psykisk syge uden NEMID fra kommunerne

I en principafgørelse offentliggjort den 18. december 2015 stadfæster Ankestyrelsen at hvis en ansøger til boligstøtte ikke har fået den nødvendige hjælp til ansøgningen af Borgerservice.

Så skal ansøger stilles som om vedkommende har ansøgt på daværende tidspunkt.

Vel at mærke hos Udbetaling Danmark.

Der er dog et krav for afgørelsen, at vedkommende ikke havde:

  • Nemid

& Læs mere about PTSD: Udvidet hjælp til psykisk syge uden NEMID fra kommunerne

Efterbetaling af gensidig forsørgelsespligt omfattet af budgetgarantien

Som følge af udgiftslofter er flere kommuner begyndt i fuld offentlighed at træffe ulovlige & ugyldige afgørelse om efterbetalinger af ydelser.

Lokalpolitikere får hug for kærestepenge-afstemninger: Så følg dog loven! (Avisen.dk) (16. januar 2016)

I Kolding kommune arbejder de iøjeblikket på forslag, der ikke skal tilbagebetale penge som følge af en Højesterets dom om ugyldige sygedagpengeafgørelser. Læs mere about Efterbetaling af gensidig forsørgelsespligt omfattet af budgetgarantien

KL: Undtag handicappede, psykisk syge m.fl. fra kontanthjælpsstramningerne

DR P1 Orientering igår den 13. januar 2016:

"Handicappede på kontanthjælp vil blive smidt ud af deres boliger og over i dyrere handicapboliger.

Unge på uddannelsesydelse vil blive nødt til at droppe uddannelsen. Og nogle af de mennesker, kommunerne har erklæret ikke-jobparate, vil paradoksalt nok kun kunne få udbetalt kontanthjælp, hvis de først får sig et job.

Det advarer Kommunernes Landsforening, KL, nu om i et høringssvar vedrørende planerne om at sætte loft over kontanthjælpen og indføre en såkaldt 225-timersregel." Læs mere about KL: Undtag handicappede, psykisk syge m.fl. fra kontanthjælpsstramningerne

Muligt Grundlovsbrud: 50 unge & psykisk syge surrogatfængslede dømt for at have mobiltelefon uden lovgrundlag

Sidst ændret:
10. januar 2016
Folketinget behandler lovforslaget tirsdag den 12. januar 2016

"Unge og psykisk syge i varetægtssurrogat er blevet dømt for ulovlig besiddelse af mobiltelefoner. Men der findes ingen lov, der forbyder det. Et brud med grundlæggende retsprincipper, lyder det fra jurist."

Læs mere her:
Unge og psykisk syge dømt uden lovgrundlag (Altinget.dk) (6. januar 2016)

Det er mildest talt kritisabelt, at der ved en dansk domstol kan idømmes straffe uden lovgrundlag for psykisk syge i varetægtsfængsling i surrogat. Faktisk kan det være Grundlovsbrud. Læs mere about Muligt Grundlovsbrud: 50 unge & psykisk syge surrogatfængslede dømt for at have mobiltelefon uden lovgrundlag

Tak for opbakningen Godt nytår 2016

Fra SIND Vejles side vil vi gerne takke for opbakningen i løbet af 2015.

Vi vil også gerne ønske dig & dine et Godt nytår.

Over 26.000 har samlet set vores oplysningsvideoer om §34 særlig støtte til høje boligudgifter på hhv. youtube & facebook siden offentliggørelsen. Lidt over 1.600 er fan på kampagne siden for §34 i Aktivloven.

& 218 synes godt om vores egen SIND Vejle lokalafdeling.

Plus 1.075 er med på siden for et Nej til et moderne kontanthjælpsloft. Læs mere about Tak for opbakningen Godt nytår 2016

Sider

Subscribe to SIND Vejle lokalafdeling RSS