Introduktion til §34 særlig støtte til høje boligudgifter

Sidst ændret:

4. august 2018
Du må ikke offentliggøre samtaler med ansatte i kommunen. Respektpakke

6. juli 2017
Tilføjet: Hvad er §34 i Aktivloven ?

2. Oktober 2016
Desværre trådte det brutale kontanthjælpsloft i kraft 1. oktober 2016. Det går især udover enlige forsørgere på enten kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Disse kan helt eller delvist ikke få §34 i Aktivloven længere.

Andre ydelser & enlige uden børn kan være berettiget. Det er individuelt.

§34 i Aktivloven er altså ikke afskaffet !

Bliv medlem af SIND kr. 100 resten af 2019 & hele 2020 !

Bliv medlem af SIND kr. 100 for resten af 2019 & hele 2020 !
Lige nu kan du blive medlem af SIND for kun kr. 100 for resten af 2019 & hele 2020 !

Du støtter vores arbejde for at forbedre forholdene for psykisk syge & deres pårørende

SINDs pårørenderådgivning

Gratis Bisidder funktion (Kontakt Tlf. 70 232 750)

Besøgsvenner på Psykiatrisk afdeling i Vejle

Peer pårørende kursus

Vejle byråd forventer at overføre kr. 109 Mio. til 2020 !

Vejle byråd regner med at overføre kr. 109 Mio. til budget 2020. Kilde: byrådsreferat den 11. september 2019. Drop besparelserne, Vejle byråd !
"Der forventes overført 109,3 mio. kr. til 2020, og der forventes et mindreforbrug som ikke overføres på 23,1 mio. kr., eller et samlet mindreforbrug på 132,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget."

Alle offentlige ansatte har ytringsfrihed

Alle offentligt ansatte har ytringsfrihed

Der har været en sag fra Esbjerg kommune, hvor en afdelingsleder gav ordre på et personalemøde om at der ingen kontakt skulle være til politikere eller pressen.

Vedkommende afdelingsleder havde vist ikke forstået, at han var ansat i en forvaltning med udgangspunkt i det lokale demokrati. Nemlig byrådet.

Alle offentlige ansatte har selvfølgelig ytringsfrihed.

Misbrug: Foredrag med Kurt Kyed om dobbeltdiagnose

Jeg opdagede, at vi ikke har fået lagt foredraget med Kurt Kyed ud.

Det havde vi den 31. januar 2017 i Kirkens Korshærs lokaler i Flegmade her i Vejle.

Medarrangørerne var:

Peer-Netværket Danmark

SIND – Vejle

Kirkens Korshær Vejle

Peer-Fælleskabet

Peer-to-peer Vejle

Støtteforeningen for Café Butikken Vejle

Se videoen her:

Udsolgt !: Kom til Sindets Dag Vejle 2019 med Mathilde Falch

23. september 2019
Udsolgt, 3 billetter tilbage

16. september 2019
Her til morgen er der kun 35 billetter tilbage !

14. september 2019
Her til morgen er der kun 55 billetter tilbage !

Kom med til en nærværende “Fortællekoncert” med sangskriver Mathilde Falch

Mathilde Falch

Beboere på botilbud kan være berettigede til §34 i Aktivloven

Der kom et spørgsmål om der kræves lejekontrakt eller at lejlighed skulle være opført i BBR registret.

§108 botilbud kan være berettigede til §34 i Aktivloven - intet krav om lejekontrakt til særlig støtte til høje boligudgifter

Men i forbindelse med §34 i Aktivloven er der ikke noget krav om, at der skal være en lejekontrakt. Det har der aldrig været. Endda så langt tilbage som til 1994, hvor der var en principafgørelse.

Grove sagsbehandlingsfejl i bevillinger til førtidspension til flygtninge

Igennem SIND Vejles facebook side Særlig støtte til høje boligudgifter fik vi en henvendelse om en flygtning, der fik bevilget førtidspension.

Men kun med brøkpension, der lægger væsentligt under kontanthjælpsniveau. Egentligt drejede det sig om afslag på §34 i Aktivloven, men det viser sig at vedkommende faktisk ikke får det som han har krav på i førtidspension.

Der er et krav om ophold i Danmark i 40 år for at få fuld pension, men der er undtagelser.
 

Frivillige besøgsvenner til indlagte i Psykiatrien

Billede med teksten Frivillig besøgsven til indlagte i psykiatrien. Har du lyst til at gøre en forskel for indlagte ? SINDVejle.dk

SIND Vejle søger besøgsvenner.

Jobbeskrivelse:

Har du lyst til at gøre en forskel – samvær og oplevelser - for et andet menneske i hverdagen?

Det kan være snak om fælles interesser og dagligdags ting, kort- og brædtspil, drikke en kop kaffe/te, gå en tur osv.

Udflugt til Kongernes Jelling den 7. september 2019 kl. 10 - 14

Vi tager til Kongernes Jelling lørdag den 7. september 2019 kl. 10 - 14.

Kun for medlemmer.

Vi mødes på Vejle station kl. 9:45

Vi tager med regionaltoget kl. 10:01

SIND Vejle betaler tog billet & giver sandwich & en vand til frokost. Det gælder kun for medlemmer af SIND Vejle. Der er gratis entré til museet.

Tilmelding nødvendig til Flemming

[email protected]

Mobil 20 188 264

Sider

Søg med Google

Subscribe to SIND Vejle lokalafdeling RSS