Introduktion til §34 særlig støtte til høje boligudgifter

Sidst ændret:

2. Oktober 2016
Desværre trådte det brutale kontanthjælpsloft i kraft 1. oktober 2016. Det går især udover enlige forsørgere på enten kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Disse kan helt eller delvist ikke få §34 i Aktivloven længere. Andre ydelser & enlige kan være berettiget. Det er individuelt.

§34 i Aktivloven er altså ikke afskaffet !

Tak for fremmødet til Sindets Dag Vejle 2016

Tak til de mange, der kom & hørte Flemming Enevold til Sindets Dag Vejle 2016 i Sundhedshuset Vejle mandag aften.

Billede af arrangørerne med Flemming Enevold, 10. oktober 2016 Sindets Dag Vejle 2016

Der var omkring 200 gæster :)

Nye botilbud: SIND går (stadig) ikke ind for at tvang /magtanvendelse udvides

SINDs landsformand Knud Kristensen skrev igår:

"Det er kommet mig for øre, at der i visse kredse skulle være usikkerhed omkring hvad SIND mener om en evt. ny tilbudsform.

I den anledning skal jeg for en ordens skyld gentage/slå fast:
SIND står fortsat 100 pct. bag den fælles udmelding fra PsykiatriAlliancen, som vi er en del af. I øvrigt en udmelding, som vi selv har været med til at formulere.

SIND står stadig 100 pct. ved de høringssvar og udtalelser, vi er kommet med i debatten.

Rejsen mod livsglæde: Sindets Dag Vejle 2016 med Flemming Enevold

Sindets Dag Vejle 2016 med Flemming Enevold, Sundhedshuset Vejle, gratis foredrag

Flemming Enevold, skuespiller, sanger og instruktør, har  medvirket i og produceret nogle af de største musical og teateropsætninger i nyere tid og har medvirket i en lang række film og tv-serier. De færreste ved, at han også har kæmpet med psykisk sygdom.

Som 19-årig fik han diagnosen maniodepressiv:

Sådan udlejer du som modtager af kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrations-, kontant-, ressourceforløbs & ledighedsydelse

Opdateret

Den tidligere socialdemokratiske regering (Socialdemokraterne & det Radikale Venstre) indførte sammen med SF & Enhedslisten muligheden for at modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse ikke bliver trukket i ydelsen ved én husleje indtægt. Det trådte i kraft den 1. januar 2015.

Djøf-regel: Næstved kommune begår lovbrud i forbindelse med tilbagebetaling til modtager af ressourceforløbsydelse

I en artikel i Information igår den 10. august 2016 blev Næstved kommunes ulovlige afgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af sygedagpenge til en ressourceforløbsydelse beskrevet.

Michael Stage fik medhold i Ankestyrelsen, men Næstved kommune har fundet en lidt for kreativ løsning for ikke at udbetale pengene.

"Forklaringen virker næsten uforståelig, men sagen er, at ressourceydelsen beregnes i bruttokroner, altså før skat, mens sygedagpenge beregnes i nettokroner, altså efter skat.

Gratis e-bog: Gode råd om samvær med mennesker med sindslidelse

SIND har udgivet en brochure om samvær med mennesker med psykose, som du kan hente gratis på vores hjemmeside for landsforeningen.

Hent den her:
Download: Samvær med mennesker med psykoseproblemer (SIND.dk)

Via
Brochure bibliotek (SIND.dk)

Her er lidt information om den:

Beregn hvad kontanthjælpsloftet betyder for din økonomi

Udbetaling Danmark har lavet en vejledende beregner, hvor du ud fra dine egen økonomi kan se hvad kontanthjælpsloftet betyder for dig.

Kontanthjælpsloftet gælder for modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp & integrationsydelse.

"Får du kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, kan du her lave en vejledende beregning af, hvor meget du vil blive sat ned i boligstøtte og særlig støtte på grund af kontanthjælpsloftet.

Du kan også tjekke, hvad det betyder for din boligstøtte og særlige støtte, hvis du har et arbejde."

Venteperiode: §34 i Aktivloven må ikke halveres eller deles ved første udbetaling

Ankestyrelsen har principafgørelse 43-16 fastslået at der ikke må ske deling af den første udbetaling af §34 i Aktivloven.

Hvis en ansøger f.eks. er tilmeldt Jobcentret den 21. i  måneden, så må sagsbehandler ikke begrænse §34 i Aktivloven til de resterende 9/30 andele.

Desværre kommer Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg også med den opsigtsvækkende afgørelse, at trods §34 i Aktivloven er bagudbetalt. Så gør de den faktisk forudbetalt.

Tabt arbejdsforjeneste kan også give ret til §34 i Aktivloven

I et svar fra Ankestyrelsens juridiske hotline den 25. maj 2015 skriver de, at tildeling af §42 i Serviceloven også kan betyde at vedkommende kan være berettiget til §34 i Aktivloven.

"Principafgørelse 133-11 fastslår, at det ikke er en forudsætning for at modtage hjælp til høje boligudgifter, at der rent faktisk ydes hjælp til forsørgelsen i form af kontanthjælp. Der henvises til, at f.eks. dagpengemodtagere, der på grund af dagpengenes størrelse ikke har behov for kontanthjælp, kunne være berettiget til at få særlig støtte efter § 34.

Sider

Subscribe to SIND Vejle lokalafdeling RSS