Introduktion til §34 særlig støtte til høje boligudgifter

Sidst ændret:

4. august 2018
Du må ikke offentliggøre samtaler med ansatte i kommunen. Respektpakke

6. juli 2017
Tilføjet: Hvad er §34 i Aktivloven ?

2. Oktober 2016
Desværre trådte det brutale kontanthjælpsloft i kraft 1. oktober 2016. Det går især udover enlige forsørgere på enten kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Disse kan helt eller delvist ikke få §34 i Aktivloven længere.

Andre ydelser & enlige uden børn kan være berettiget. Det er individuelt.

§34 i Aktivloven er altså ikke afskaffet !

Har du meldt dig ind her i 2019 & ikke hørt fra os ?

Har du meldt dig ind i SIND, men ikke hørt fra os ?

Vi har fået en henvendelse fra en, der har benyttet vores medlemstilbud. Men ikke er blevet kontaktet af SIND med bekræftigelse, Beløbet er blevet trukket.

Hvis der er gået mere end en uge, så kontakt os !

Skriv til Flemming Leer Jakobsen på [email protected]Meldt ind & betalt, men ikke hørt fra os ? Kontakt os !

Vi beklager fejlen & vil prøve på at finde årsagen !

Henstand efter 3 år med gæld til kommune & Udbetaling Danmark skal slettes (Opdateret)

(Opdateret)

Vi har i SIND Vejle haft et spørgsmål oppe på det seneste Borger- & Netværksrådsmøde den 2. december 2019 om manglende sletning af gæld efter 3 år ved henstand.

Hvis du bor i Vejle kommune, så kontakt os i SIND Vejle. Jobcentret vil gerne ændre forkerte afgørelser.

Eller hvis du selv får slettet gæld, så hører vi også gerne fra dig. 

For andre kommuner. Kontakt selv kommunen eller Udbetaling Danmark.

Henstand

Henstand er tilfældet, når der ikke efter de gældende regler er muligt for den enkelte at afdrage.

29. februar 2020: Ordinær generalforsamling 2020 SIND Vejle lokalafdeling

Nyheder: 

SIND Vejle lokalafdelings ordinær generalforsamling lørdag den 

29. februar 2020 kl. 15 i

Værestedet Huset, Vesterbrogade 13, Vejle.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Følgende er på valg & modtager genvalg.

Hanne Mähl, Judith Pedersen & Flemming Leer Jakobsen

SIND Klub Vejle 9. års fødselsdag lørdag den 30. november 2019

Kig forbi SIND Klub Vejle lørdag den 30. november 2019 kl. 10 - 15 i Huset, Vesterbrogade 13, Vejle

Det er SIND klubbens 9. års fødseldag :)

Det er kagemand, kaffe & hyggeligt samvær.

Alle er velkomne

SIND Klub den sidste lørdag i måneden i Værestedet Huset, Vesterbrogade 13, kl. 10 - 15.

Cafékursus for pårørende til personer med psykisk sårbarhed / psykisk sygdom

Nyheder: 

Nyt Cafékursus for pårørende i 2020 fra SIND Vejle efter Peer-to-peer konceptet

SIND Vejle udbyder igen peer pårørende kursusforløb.

Savner du at kunne tale med andre i en lignende situation om dine oplevelser og tanker?

Bliv medlem af SIND kr. 100 resten af 2019 & hele 2020 !

Bliv medlem af SIND kr. 100 for resten af 2019 & hele 2020 !
Lige nu kan du blive medlem af SIND for kun kr. 100 for resten af 2019 & hele 2020 !

Du støtter vores arbejde for at forbedre forholdene for psykisk syge & deres pårørende

SINDs pårørenderådgivning

Gratis Bisidder funktion (Kontakt Tlf. 70 232 750)

Besøgsvenner på Psykiatrisk afdeling i Vejle

Peer pårørende kursus

Vejle byråd forventer at overføre kr. 109 Mio. til 2020 !

Vejle byråd regner med at overføre kr. 109 Mio. til budget 2020. Kilde: byrådsreferat den 11. september 2019. Drop besparelserne, Vejle byråd !
"Der forventes overført 109,3 mio. kr. til 2020, og der forventes et mindreforbrug som ikke overføres på 23,1 mio. kr., eller et samlet mindreforbrug på 132,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget."

Alle offentlige ansatte har ytringsfrihed

Alle offentligt ansatte har ytringsfrihed

Der har været en sag fra Esbjerg kommune, hvor en afdelingsleder gav ordre på et personalemøde om at der ingen kontakt skulle være til politikere eller pressen.

Vedkommende afdelingsleder havde vist ikke forstået, at han var ansat i en forvaltning med udgangspunkt i det lokale demokrati. Nemlig byrådet.

Alle offentlige ansatte har selvfølgelig ytringsfrihed.

Misbrug: Foredrag med Kurt Kyed om dobbeltdiagnose

Jeg opdagede, at vi ikke har fået lagt foredraget med Kurt Kyed ud.

Det havde vi den 31. januar 2017 i Kirkens Korshærs lokaler i Flegmade her i Vejle.

Medarrangørerne var:

Peer-Netværket Danmark

SIND – Vejle

Kirkens Korshær Vejle

Peer-Fælleskabet

Peer-to-peer Vejle

Støtteforeningen for Café Butikken Vejle

Se videoen her:

Sider

Søg med Google

Subscribe to SIND Vejle lokalafdeling RSS