Introduktion til §34 særlig støtte til høje boligudgifter

Du eller en du kender kan have penge til gode hos kommunen

Særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34

"Personer, der opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp, og som har høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde, kan særskilt eller i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp få særlig støtte efter § 34 i aktivloven. Læs mere about Introduktion til §34 særlig støtte til høje boligudgifter

Københavns kommune trak ulovligt den første huslejeindtægt for en kontanthjælpsmodtager

En henvendelse fra en i København viste sig at afdække en ulovlig modregning af den første husleje for en kontanthjælpsmodtager.

På trods af at loven blev ændret per 1. januar 2015 som følge af finansloven 2015, hvor den første husleje idag ikke længere bliver modregnet i kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Så blev kommunen ved med at modregne denne husleje for vedkommende.

I SIND Vejle vil vi gerne opfordre Københavns kommune til at gennemgå sager for kontanthjælps- eller uddannelseshjælp, så de berørte kan få deres penge tilbage. Læs mere about Københavns kommune trak ulovligt den første huslejeindtægt for en kontanthjælpsmodtager

Middelfart: Retspsykiatrien under pres

DR P1 Orientering skrev den 25. august 2015:

"På ti år er antallet af rets-psykiatriske patienter tredoblet. Og selv om der med tiden er kommet flere sengepladser i retspsykiatrien, så er det langtfra nok til at rumme alle patienterne.

Det betyder at mange indlægges på almindelige afdelinger. Faktisk er det op mod halvdelen af alle patienter, der er idømt en forvarings-dom, der ender uden for retspsykiatrien. Det viser tidligere opgørelser fra Danske Regioner. Læs mere about Middelfart: Retspsykiatrien under pres

Særlig støtte: Ansøgningstidspunktet er udgangspunktet

Sidst ændret: 19. august 2015

Der kommer fra tid til anden spørgsmål om, hvornår en bevilling om særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34 gælder fra.

Da det er en løbende ydelse, er det ansøgningstidspunktet der tæller som start for udbetaling. Det er ikke afgørelsestidspunktet.

For andre ansøgninger som f.eks. hjælpemidler er det afgørelsestidspunktet.

Der ligger en principafgørelse fra Ankestyrelsen kaldet 99-13, som fastslår dette. Læs mere about Særlig støtte: Ansøgningstidspunktet er udgangspunktet

Psykiatrien i år 2015: Nye kan starte her

SINDs landsformand Knud Kristensen var i DR P1 Orientering den 31. juli 2015 i et tema indslag om psykiatriens udfordringer her i 2015.

"Den danske psykiatri forandrer sig i de her år. Politikerne på Christiansborg har lave målsætninger hvoraf det blandt andet fremgår at:

- Flere syge skal væk fra de lukkede afdelinger og i stedet have ambulant behandling

- Psykiatriske patienter skal behandles som ligeværdige og inddrages i deres egen behandling Læs mere about Psykiatrien i år 2015: Nye kan starte her

Carol Rask fra Næstved kan være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34

Sidst ændret: 8. august 2015

Ud fra det beskrevne i artikel i Information igår kan Carol Rask være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

Det kan gives til alle, der er arbejdsløse. Det indbefatter udover kontanthjælp også folk på ressourceforløbsydelse. Andre ydelser kan være folk på dagpenge, sygedagpenge mm. [(Dog ikke dem på højeste dagpengesats) En lille forglemmelse, flj. Rettet den 8. august 2015]. Læs mere about Carol Rask fra Næstved kan være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34

Mød frem & stem imorgen 18. juni 2015

Imorgen torsdag er der folketingsvalg.

Uanset din nuværende situation, så er det vigtigt at du møder frem & afgiver din stemme.

I SIND er vi partipolitiske uafhængige & vi ved fra vores arbejde i løbet af de 55 år på psykiatriområdet at ting tager tid.

Men set over det lange forløb er der sket markante forbedringer på psykiatriområdet. Fra at folk i 1960 lå på flersengsstuer til at mange idag får faglig & effektiv hjælp på mange forskellige områder. Læs mere about Mød frem & stem imorgen 18. juni 2015

Folketingsvalg 2015: Mindre tvang i psykiatrien

Folketinget vedtog 50 procent reduktion af tvang i 2020 i forbindelse med ny psykiatrilov.

SIND foreslår 15 procent årlig reduktion, så den i 2020 kun er 10 procent af niveauet i 2014.

Spørg din lokale kandidat om opbakning til det.

Sæt psykiatrien på dagsordenen under den kommende folketingsvalgkamp.

Læs mere her:


Anvendelse af tvang i psykiatrien er stadig al for høj.

Til trods for politiske målsætninger om at reducere omfanget, er det stadig over 20 pct. af de indlagte patienter, der bliver berørt af tvang. Læs mere about Folketingsvalg 2015: Mindre tvang i psykiatrien

Særlig støtte: Københavns kommunes løbende overskud ved dagpenge underkendt af Ankestyrelsen

Tilføjelse:
Tilføjet anonymiseret afgørelse fra Ankestyrelsen, da bl.a. Aarhus kommune også bruger en variant af løbende overskud.

I en afgørelse i går den 20. maj 2015 fra Ankestyrelsen bliver Københavns kommune underkendt om deres interne Djøf-regel om løbende overskud for folk på dagpenge i forbindelse med beregning af særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34. Læs mere about Særlig støtte: Københavns kommunes løbende overskud ved dagpenge underkendt af Ankestyrelsen

Fremskudt sagsbehandling: Offensiv strategi redder folk fra bolignød i Vejle

SIND Vejles formand Flemming Leer Jakobsen er omtalt i Vejle Amts Folkeblads hjemmeside den 11. maj 2015:

"- Det er en utroligt god forebyggende indsats. Især for de unge har det stor betydning, at de bliver hjulpet hurtigt. Blandt andet bliver sygdomsforløbet kortere, hvis man griber folk i en depression", udtaler Flemming Leer Jakobsen.

Læs mere her i et uddrag af den trykte artikel den 9. maj 2015:
Offensiv strategi redder folk fra bolignød (Vafo.dk) Læs mere about Fremskudt sagsbehandling: Offensiv strategi redder folk fra bolignød i Vejle

Sider

Vil du gøre en forskel ? - Bliv bisidder

Vi søger bisiddere, hvor du kan gøre en stor forskel for psykisk sårbare. SIND dækker udgifterne.

Læs mere her:
SIND Vejle søger nye bisiddere

Subscribe to SIND Vejle lokalafdeling RSS