Introduktion til §34 særlig støtte til høje boligudgifter

Sidst ændret:

2. Oktober 2016
Desværre trådte det brutale kontanthjælpsloft i kraft 1. oktober 2016. Det går især udover enlige forsørgere på enten kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Disse kan helt eller delvist ikke få §34 i Aktivloven længere. Andre ydelser & enlige kan være berettiget. Det er individuelt.

§34 i Aktivloven er altså ikke afskaffet !

Tak for igår til Signe Marie Thomsen torsdag den 20. april 2017

Tak til Signe Marie Thomsen for et godt foredrag igår aftes i Foreningernes Hus Vejle.

Signe Marie Thomsen, foredragsholder for SIND, Foreningernes Hus, Vissingsgade 31,1

Tillykke med ilddåben som en af SINDs foredragsholdere :-)

Jeg kan anbefale andre lokalafdelinger at få hende ud til foredrag.

Det er oplæg til en god debat om psykiatrien, der bringer mange gode overvejelser i spil.

Foredrag: Sprød i psyken og andre historier med Signe Marie Thomsen 20. april 2017

 

Kom & mød en af SINDs foredragsholdere

Torsdag den 20. april 2017 kl. 19

i Foreningernes Hus, Vejle, Vissingsgade 31, 1. sal. (Der er elevator)

Signe Marie Thomsen, foredragsholder for SIND, sygeplejerske

Sprød i psyken - og andre historier
 

Foredraget er inddelt i fem kapitler:

Cutting: Unge nydanske kvinder har mindre selvskadende adfærd

En undersøgelse fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd viser, at det ser ud til at etniske kvinder har mindre selvskadende adfærd end deres medsøstre.

Det blev omtalt i DR P1 Orientering den 9. marts 2017:

Nydanske unge kvinder trives bedre end deres jævnaldrende danske medsøstre - nydanskerne drikker mindre alkohol og læser flere bøger.

Medvirkende: Ahmet Demir, socialkonsulent og familie terapeut; Anika Liversage, seniorforsker fra SocialforskningsInstituttet, og forskeren bag undersøgelsen.

Store dele af beskæftigelsespolitikken dur ikke til at få langtidsledige i arbejde

Laura Lindahl, I & Rasmus Jarlov, C har vist ikke hørt dette.

I DR P1 Orientering den 20. marts 2017:

"Dokumentationen for, at markante dele af beskæftigelsespolitikken virker, er på kort tid begyndt at smuldre.

Tidligere har international forskning ellers vist, at ting som jobpræmier og nedsatte ydelser ville få flere langtidsledige i arbejde.

Men forskning, der måler på effekterne af de tiltag i Danmark viser, at det ikke har nogen effekt.

Der er ingen forældelse på kommuners sagsbehandlingsfejl (eller ugyldige afgørelser)

En sag fra Sønderborg kommune viser, at der reelt ikke er nogen forældelsesfrist for sagsbehandlingsfejl lavet ude i kommunerne.

Konkret drejede det sig om, at Sønderborg kommune i forbindelse med bevilling af boligstøtte glemte vandafledningsafgiften. (Det var før overgang til Udbetaling Danmark.)

Efter en lang sej kamp vandt en beboer sagen over Sønderborg kommune i Ankestyrelsen.

Det betød at han fik tilbagebetalt boligstøtte 13 år tilbage. Konkret var det lige knap kr. 9.000,-

Normalt siger kommuerne, at når der er gået 3 år er sagen forældet.

Specialiserede botilbud - Hvad mener SIND ?

Se interview med Knud Kristensen, Landsformand for SIND om regeringens nye forslag til specialiserede botilbud.

Lavet af ANTV.dk:


Eller på youtube.com: https://youtu.be/-7DN0xblgbg

Læs SINDs høringssvar her (Direkte link):

Kort om Ordinær Generalforsamling SIND Vejle 25. februar 2017

Generalforsamlingen startede med at synge "Livstræet" af Hans Holm.

Der var genvalg til Karen Sørensen & Ole Lønsmann Iversen.

Tillykke med genvalget.

Det hele forløb stille & roligt. & blev sluttet af med spisning af lækre smørrebrød.

Mvh
Flemming Leer Jakobsen
Formand
SIND Vejle lokalafdeling.

Beretning SIND Vejle lokalafdeling 2016

2016 havde vi fortsat åben i vores SIND klub & vi er begyndt at synge kl. 13 om lørdag fra DGI sangbogen. Det er så dejligt. Faktisk tog vi hul på det 6. år med SIND klub her i Huset Vejle. Tak til kommunen for, at vi kan bruge Huset. Der har været mange deltagere i løbet af de 6 år, som vi har haft åben den sidste lørdag i måneden.

Aktivlovens §34: Folk i løntilskudsjob kan være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter

Jeg sad & kiggede lidt på Ankestyrelsens hjemmeside.

Faktisk havde Ankestyrelsen tilbage i september 2016 lavet en principafgørelse, der fastslår at folk i løntilskudsjob også kan være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter.

Det har vi her hos SIND Vejle skrevet i laang tid. :)

Find den her:
Ankestyrelsens principafgørelse 57-16 (Retsinformation.dk) (8. september 2016)

Sider

Subscribe to SIND Vejle lokalafdeling RSS