Introduktion til §34 særlig støtte til høje boligudgifter

Sidst ændret:

4. august 2018
Du må ikke offentliggøre samtaler med ansatte i kommunen. Respektpakke

6. juli 2017
Tilføjet: Hvad er §34 i Aktivloven ?

2. Oktober 2016
Desværre trådte det brutale kontanthjælpsloft i kraft 1. oktober 2016. Det går især udover enlige forsørgere på enten kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Disse kan helt eller delvist ikke få §34 i Aktivloven længere.

Andre ydelser & enlige uden børn kan være berettiget. Det er individuelt.

§34 i Aktivloven er altså ikke afskaffet !

2500 fans af Særlig støtte til høje boligudgifter på facebook

SIND Vejles oplysningsside om Aktivlovens §34 har rundet 2.500 fans på facebook.

2500 fans af SIND Vejles facebook siden om Særlig støtte til høje boligudgifter / Tak for opbakningen !

Vi takker for opbakningen :)

Vi fortsætter selvfølgelig med at oplyse om §34 i Aktivloven, som er et skattefrit tilskud til folk på offentlige ydelser.

Herunder SU-modtagere & fleksjobbere. 

Platform er bygget i Sundhedsskoven i Vejle

Vejle Amts Folkeblad kunne onsdag den 12. juni 2019 fortælle om nyt i forhold til Sundhedsskoven her i Vejle.

Den ligger tæt på Psykiatrisk afdeling her i Vejle ved Store Grundet Skovvej ud for kolonihave 26a.

Følgende er samarbejdspartnere:

Vælgermøde DH Vejle mandag den 29. april 2019 kl. 18 i Bygningen Vejle

Nyheder: 

Danske Handicaporganisationer Vejle indbyder til vælgermøde med fokus på handicapområdet

Mandag den 29. april 2019 kl. 18 i Bygningen Vejle, Ved Anlæget 14b, Vejle

Der er følgende paneldeltagere:
Birgitte Vind (A) - Ole Lynggaard Jørgensen (B)
Niels Flemming Hansen (C) - Karina Lorentzen Dehnhardt (F)
Steen Holm Iversen (I) - Kenneth Fredslund Petersen (O)
Christoffer Aagaard Melson (V) - Flemming Leer Jakobsen (Ø)
Rune Ranaivo Bjerremand (Å)
Ordstyrer: Lisbeth Koed Doktor - formand for Muskelsvindfonden

Regnskab SIND Vejle lokalafdeling 2018

Nyheder: 

Torsdag den 25. april 2019 kl. 13:30 godkendte den ekstraordinære generalforsamling det reviderede regnskab i Foreningernes Hus Vejle.

Det kan du se her. Dog uden underskrifter af sikkerhedsgrunde.

Hvis du har lyst, så kan du få lov til at gennemse alle bilag.

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

På vegne af bestyrelsen.

Mvh
Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle
formand
Mob 20 188 264

Ekstraordinær generalforsamling den 25. april 2019 kl. 13:30

Nyheder: 

Udsendt den 12. april 2019 per mail & almindelig brev til de uden mail.

Til medlemmer af SIND Vejle lokalafdeling

Først og fremmest tak for, at du støtter & bakker op om SIND ved at være medlem.

Desværre må vi igen igen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Det er bestyrelsen, der indkalder til det med følgende forslag til dagsorden.


Torsdag den 25. april 2019 kl. 13:30 i Foreningernes Hus Vejle, Vissingsgade 31, 1. sal Vejle

Forslag til dagsorden:

  1. Valg af dirigent & referent

Ankestyrelsen sætter punktum i 2 års sagsbehandling for Aktivlovens §34

Ankestyrelsen har netop udgivet en ny principafgørelse, hvor en kommune blive kritiseret for dårlig & langsommelig sagsbehandling.

Tidligere selvstændig vinder sag ved Ankestyrelsen med principafgørelse efter 2 års sagsbehandling i kommune

Konkret er det Ankestyrelsens principafgørelse 13-19 udgivet den 29. marts 2019.

Ekstraordinær generalforsamling den 26. marts 2019 kl. 13

En enig bestyrelse indkalder til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 26. marts 2019 kl. 13 i Foreningernes Hus Vejle, Vissingsgade 31, 1, Vejle

Forslag til dagsorden:

  1. Valg af dirigent & referent

  2. Det reviderede regnskab for
    SIND lokalafdeling fremlægges til behandling & godkendelse

  3. Evt.

Det var desværre ikke lykkedes at få lavet regnskab færdig til den ordinære generalforsamling.

På vegne af bestyrelsen

Flemming Leer Jakobsen
formand

Beretning SIND Vejle lokalafdeling 2018

Nyheder: 

Vi har i det forløbne år igen haft en del aktiviteter. Først & fremmest, så er vi med SIND klubben nu i gang med den 9. sæson her i Huset Vejle. Vi er glade for den mulighed, at holde åbent i Huset Vejle. Det er den sidste lørdag i måneden. Vi har også holdt vores årlige julefrokost den første lørdag i december igen. Det er meget hyggeligt også i Huset.

Ny 5. udgave af Håndbog for psykiatribrugere og pårørende

Ellen Margrethe Basse & Knud Kristensen har lavet en opdateret 5. udgave af Psykiatrihåndbogen eller Håndbog for psykiatribrugere og pårørende.

Det er et digert opslagsværk, hvor du kan få svar på alle relevante spørgsmål inden for serviceloven & anden lovgivning. 

Herunder også ressourceforløb, fleksjob & mange andre emner. Der er et godt stikordsregister. 

Sider

Søg med Google

Subscribe to SIND Vejle lokalafdeling RSS