Introduktion til §34 særlig støtte til høje boligudgifter

Sidst ændret:

4. august 2018
Du må ikke offentliggøre samtaler med ansatte i kommunen. Respektpakke

6. juli 2017
Tilføjet: Hvad er §34 i Aktivloven ?

2. Oktober 2016
Desværre trådte det brutale kontanthjælpsloft i kraft 1. oktober 2016. Det går især udover enlige forsørgere på enten kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Disse kan helt eller delvist ikke få §34 i Aktivloven længere.

Andre ydelser & enlige uden børn kan være berettiget. Det er individuelt.

§34 i Aktivloven er altså ikke afskaffet !

Ekstraordinær generalforsamling den 26. marts 2019 kl. 13

En enig bestyrelse indkalder til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 26. marts 2019 kl. 13 i Foreningernes Hus Vejle, Vissingsgade 31, 1, Vejle

Forslag til dagsorden:

  1. Valg af dirigent & referent

  2. Det reviderede regnskab for
    SIND lokalafdeling fremlægges til behandling & godkendelse

  3. Evt.

Det var desværre ikke lykkedes at få lavet regnskab færdig til den ordinære generalforsamling.

På vegne af bestyrelsen

Flemming Leer Jakobsen
formand

Beretning SIND Vejle lokalafdeling 2018

Nyheder: 

Vi har i det forløbne år igen haft en del aktiviteter. Først & fremmest, så er vi med SIND klubben nu i gang med den 9. sæson her i Huset Vejle. Vi er glade for den mulighed, at holde åbent i Huset Vejle. Det er den sidste lørdag i måneden. Vi har også holdt vores årlige julefrokost den første lørdag i december igen. Det er meget hyggeligt også i Huset.

Ny 5. udgave af Håndbog for psykiatribrugere og pårørende

Ellen Margrethe Basse & Knud Kristensen har lavet en opdateret 5. udgave af Psykiatrihåndbogen eller Håndbog for psykiatribrugere og pårørende.

Det er et digert opslagsværk, hvor du kan få svar på alle relevante spørgsmål inden for serviceloven & anden lovgivning. 

Herunder også ressourceforløb, fleksjob & mange andre emner. Der er et godt stikordsregister. 

29 procent af psykiatrere i Psykiatrien i Region Syddanmark er over 60 år

Pressemeddelelse fra SIND Vejle lokalafdeling, den 21. januar 2019

29 procent af psykiatere er over 60 i psykiatrien i Region Syddanmark

Ingen løsning på manglen på psykiatere i Sundhedsreform

Regeringen har fremlagt deres forslag til Sundhedsreform & Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er kommet med sine bud til at løfte sundhedsvæsnet.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling SIND Vejle lokalafdeling 23. februar 2019 kl. 15

Det ville glæde os at se jer medlemmer til 

SIND Vejle lokalafdelings ordinær generalforsamling lørdag den 

23. februar 2019 kl. 15 i

Værestedet Huset, Vesterbrogade 13, Vejle.

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Hvis du har forslag til dagsordenen, så skal det være os i hænde senest den 15. februar 2019 enten per email eller almindelig post til:

SIND Vejle lokalafdeling
v/. Flemming Leer Jakobsen
Mindegade 26 st tv
7100  Vejle

Forældre skal kæmpe for at navigere i deres rettigheder i Vejle kommune

Igår morges var der et indslag i DR P4 Trekantens morgenflade, hvor Pernille Styrbæk Andersen fra Vejle stod frem & fortalte om hendes kamp for at navigere igennem det kommunale system i Vejle kommune.

Læs mere her:
Forældre i oprør: Systemet belaster os mere end vores børns adhd eller autisme (DR P4 Trekanten) (9. november 2018)

Fejl på Retsinformation.dk - historisk principafgørelse henviser til forkert ny principafgørelse

7. november 2018
Ankestyrelsen har bedt Retsinformation.dk om at rette fejlen. Se nederst.

Efter at jeg gjorde Ankestyrelsen opmærksom på, at de havde skrevet forkert.

Så tænkte jeg, at jeg hellere måtte opdatere lidt her på SINDVejle.dk

Det drejer sig om:
O-9-97: Ankestyrelsen underkender Vejle kommune om skævdeling i forbindelse med §34 i Aktivloven

Der er nemlig kommet en principafgørelse, der erstatter den. Men principperne er indarbejdet i en ny principafgørelse.

Meeen.

Fiktiv lejeindtægt i kommunale afgørelser er ulovlige / Ret til 3 års efterbetaling

Den 26. juni 2018 kom Ankestyrelsen med endnu en principafgørelse 38-18, der igen fastslår at der ikke er lovhjemmel til at bruge fiktiv lejeindtægt i forbindelse med Aktivloven.

Disse er fra Ankestyrelsens principafgørelse 38-18:

Ankestyrelsen ændrer beskrivende artikel til principafgørelse efter indvending fra SIND Vejle

Den 26. juni 2018 kom Ankestyrelsen med en ny principafgørelse 38-18, der igen gør op med brug af fiktiv lejeindtægt eller indtægt generelt.

Ankestyrelsens principafgørelse 38-18 om kontanthjælp (Retsinformation.dk)

Men de skrev stadig i den medfølgende beskrivende artikel følgende:

1. "Støtte til boligudgifter og boligsikring

Sider

Søg med Google

Subscribe to SIND Vejle lokalafdeling RSS