Introduktion til §34 særlig støtte til høje boligudgifter

Du eller en du kender kan have penge til gode hos kommunen

Særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34

"Personer, der opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp, og som har høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde, kan særskilt eller i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp få særlig støtte efter § 34 i aktivloven.

Spar kr. 3.000 om året på el regningen

Beboerbladet nr. 1 - 2016 har en artikel til, hvordan du med få ændrede vaner kan spare op til kr. 3.000,- om året på din el regning.

Læs mere her:
Skær 3.000 kroner fra din elregning (Beboerbladet.dk) (11. februar 2016)

Skilsmisse: Fælles forståelse kan give højere boligstøtte

Beboerbladet nr. 1 - 2016 har en artikel, hvor de beskriver at et samarbejde imellem forældre ved skilsmisse eller samlivsophør kan give højere boligstøtte ved flere børn i husstanden.

Læs mere her:
Samarbejde om børnene giver gevinst (Beboerbladet.dk) (17. februar 2016)

Mvh
Spred Glæde...trods alt :/

Flemming Leer Jakobsen
formand
SIND Vejle lokalafdeling

Renovering: Skulle fraflytte lejlighed - først afslag, så godkendt med SIND Vejles hjælp

Dagens bedste §34 nyhed.

Jeg fik en henvendelse fra en, der skulle fraflytte en et værelses lejlighed. Den bliver nemlig nedlagt som følge af renovering.

Dermed skal vedkommende finde en ny bolig.

Vedkommende havde fået at vide, at der ikke kunne gives §34 støtte til den højere husleje. Huslejen var dyrere.

Hovedreglen i forbindelse med §34 er, at hvis du forøger dine boligudgifter. Så kan du ikke få §34 hjælp til den højere boligudgift.

Men der er en vigtig finesse.

7.372 underskrifter mod kontanthjælpsloftet & appel til Folketinget


Tirsdag den 15. marts 2016 oversendte vi de ialt 7.372 underskrifter imod kontanthjælpsloftet til Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

Tak til de mange som støttede med jeres underskrift.

Følgebrevet var en appel om at stoppe kontanthjælpsloftet, som du kan læse her:

Vejle, den 15. marts 2015.

Til Folketingets Beskæftigelsesudvalg,

Sådan virker kontanthjælpsloftet & 225 timers reglen

Louise Andresen har lavet et Google drev dokument, der på almindeligt dansk forklarer kontanthjælpsloftet & 225 timers reglen.

Find det her:
Kontanthjælpsloftet/225 timers regel (Docs.google.com)

Fundet i
Kontanthjælpmodtagere er også mennesker (Facehook.com)

Mvh
Flemming Leer Jakobsen
formand
SIND Vejle

Tag spareforslag om lukning af 15 sengepladser på nyt psykiatrisk sygehus af bordet

Idag kan DR afsløre, at der er sket en stigning på 60 procent i antallet af tvangsindlæggelser af psykiatriske patienter siden politireformen i 2007.

"Langt flere psykisk syge vurderes at være så dårlige, at det er nødvendigt med en tvangsindlæggelse.

Siden politireformen trådte i kraft i 2007, er antallet af tvangsindlæggelser foretaget med hjælp fra politiet steget med 61.5 procent fra 2567 til 4145 tvangsindlæggelser sidste år, viser en aktindsigt i politiets journalsystem."

Kort referat fra SIND Vejle generalforsamlngen 27. februar 2016

Der var genvalg på alle poster til bestyrelsen Flemming Leer Jakobsen, Hanne Mähl & Egon Thyssen på generalforsamlingen i lørdag den 27. februar 2016 i Huset Vejle.

Flemming Leer Jakobsen blev formand & Hanne Mähl blev næstformand.

Læs bestyrelsens beretning her:
Beretning SIND Vejle lokalafdeling for 2015

Vi takker & lægger os i tøjlerne.

På vegne af SIND Vejle

Flemming Leer Jakobsen
formand
SIND Vejle lokalafdeling

Beretning SIND Vejle lokalafdeling for 2015

Nyheder: 

Vejle, den 27. februar 2016

Beretning SIND Vejle lokalafdeling for 2015

I løbet af det sidste år har vi fået 16 nye medlemmer, så vi nu er 104 medlemmer i Vejle kommune. Det går fremad. Da vi oprettede SIND Vejle i 2010 var vi 56 medlemmer. En af de første ting, som vi begyndte med var Sind klub efter forslag fra et medlem. Det har vi haft i 5 år som fast omdrejningspunkt. Vi er glade for muligheden for at kunne låne Huset lokaler.

Vi har haft en kampagne kørende nu knap 1½ år om særlig støtte til høje boligudgifter. Idag har kampagne siden 1.760 likes på facebook. 2 videoer er set af i dag lidt over 29.800. Det kommer ikke kun vores afdeling til gode, men der kommer også nye medlemmer til andre afdelinger.

Kontanthjælpsloftet ændres: Handicappede henvist til speciel bolig undtages for loftet

Tilføjelse kl. 22:30:
Ændringsforslaget gælder kun når boligen er anvist. Det gælder ikke, hvis vedkommende med handicap selv har fundet en bolig. Så mister vedkommende stadig både boligstøtte & §34 i Aktivloven (særlig støtte til høje boligudgifter). Det kunne DR P1 Orienterings Jesper Tynell idag afsløre.

Hør indslaget på DR P1 Orientering (åbner i nyt vindue):

Sider

Subscribe to SIND Vejle lokalafdeling RSS