Introduktion til §34 særlig støtte til høje boligudgifter

Du eller en du kender kan have penge til gode hos kommunen

Særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34

"Personer, der opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp, og som har høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde, kan særskilt eller i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp få særlig støtte efter § 34 i aktivloven. Læs mere about Introduktion til §34 særlig støtte til høje boligudgifter

99 procent af samtlige praktiserende læger var med i DAMD-databasen

Flemming Leer Jakobsen fra SIND Vejle har fået svar på en begæring om aktindsigt om antallet af tilsluttede praktiserende læger den 19. januar 2015.

Svaret fortæller at 99 procent af samtlige praktiserende læger ulovligt har delt helbredsoplysninger med DAMD-databasen. Det er alt fra oplysninger om samtlige registrede symptomer & diagnoser til email adressen.

Samtidigt har Region Syddanmark i pressen fortalt, at DAMD-databasen bliver slettet.

Men Region Syddanmark oplever mange henvendelser med krav om sletning fra databasen. Læs mere about 99 procent af samtlige praktiserende læger var med i DAMD-databasen

Flere kommuner har lavet ugyldige afgørelser om gensidig forsørgelsespligt (Opdateret)

Sidst opdateret: 26. februar 2015 med de konkrete krav nederst.

Afgørelser om samliv og gensidig forsørgelsespligt er ugyldige, hvis begge parter ikke er blevet partshørt, og begge har fået skriftligt begrundede afgørelser.

Det betyder, at alle fra den 1. januar 2014 skal have efterbetalt deres kontanthjælp, hvis der ikke har været partshørt korrekt.

Det fremgår af Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 fra den 4. august 2014.

Her er eksempel på helt kort klage du kan sende til din økonomiske sagsbehandler: Læs mere about Flere kommuner har lavet ugyldige afgørelser om gensidig forsørgelsespligt (Opdateret)

Syg i Vejle gruppe for arbejdsløse, der har kontakt med jobcentret

Gruppen Syg i Vejle mødes imorgen aften

Onsdag den 11. februar 2015

kl. 19

i Frivilligcenter Vejle, Borgvold 12b 4. sal, 7100 Vejle

Gruppen har eksisteret siden 2013 & har stor erfaring med kontakt med Jobcentret.

Der har også deltaget arbejdsløse fra andre kommuner i oplandet som f.eks. Hedensted.

Det er gratis & foregår i fuld fortrolighed.

At dele sine oplevelser med andre i samme situation har stor værdi & kan i sig selv være med at lindre stress og andre symptomer. Læs mere about Syg i Vejle gruppe for arbejdsløse, der har kontakt med jobcentret

Vejle Krisecenter afviste psykisk syg kvinde

Nyheder: 

Omtale i Vejle Amts Folkeblad igår:

"For nylig gik en psykisk syg kvinde forgæves til Vejle Krisecenter, fordi hun var bange for sin samlever.

Krisecentret henviste i stedet kvinden til forsorgshjemmet Overmarksgården i Kolding. Men det må centret ikke, siger Flemming Leer Jakobsen, som er formand for Sind Vejle."

Læs mere her:

Krisecenter afviste psykisk syg kvinde (Vafo.dk) (6. februar 2015)

& mere i den trykte udgave af VAF fra igår. Læs mere about Vejle Krisecenter afviste psykisk syg kvinde

Omtale om efterbetaling af særlig støtte til høje boligudgifter i Ugeavisen Vejle

Sidst ændret: 9. februar 2015 om SU

Omtale i den aktuelle udgave af Ugeavisen Vejle om særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

Om kontanthjælpsmodtagere

Unge under 25 år på kontanthjælp & uddannelseshjælp kan desværre ikke få med tilbagevirkende kraft for 2014 & øvrige år. Det valgte Folketinget desværre ikke at åbne op for.

Fra den 1. januar 2015 kan alle over 18 år på kontanthjælp & udannelseshjælp være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter som følge af finansloven for 2015. Læs mere about Omtale om efterbetaling af særlig støtte til høje boligudgifter i Ugeavisen Vejle

§34: Meddel ændring i husleje, el, vand, varme & antenne til kommunen

Susan Hartvich kom med det råd den 30. januar 2015, at du skal huske at give kommunen besked om stigning i:
Husleje
TV pakke
el
vand
& varme

For hendes vedkommende betød det højere særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34. Det gælder også, hvis de falder. Så risikerer du ikke at skulle efterbetale.

Tak for at dele :)

Mvh
Flemming
SIND Vejle

Billedtekst af opslag til deling Læs mere about §34: Meddel ændring i husleje, el, vand, varme & antenne til kommunen

§34 Aktivloven: Københavns kommune sender breve ud til ca. 5.000 kontanthjælpsmodtagere under 30 år

Københavns kommune har sendt breve ud til ca. 5.000 kontanthjælpsmodtagere under 30 år. Det skriver de i et brev dateret den 9. januar 2015.

Det er sket for at orientere om, at de efter finansloven 2015 nu kan være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

Før finanslovsforliget var det ikke alle unge under 30 år, der kunne komme i betragtning. (Aktivitetsparate unge kunne dog uden undtagelse komme i betragtning). Læs mere about §34 Aktivloven: Københavns kommune sender breve ud til ca. 5.000 kontanthjælpsmodtagere under 30 år

Excel skema for enlige ikke-forsørgere §34 særlig støtte til høje boligudgifter

Jane Pihlmann har delt dette excel regneark for ikke forsørgere, som giver et godt billede af om du kan være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter.

Skemaet gælder for:
Enlig
Ikke forsørger
lejebolig  

Du må kun ændre i de hvide felter.
Du må ikke ændre i de farvede felter, for så stemmer beregningen ikke.

Husk at dokumentere din indtægt 3 måneder før du kom på offentlig ydelse. Ellers kan du risikere ikke at få det, du kan være berettiget til. Læs mere about Excel skema for enlige ikke-forsørgere §34 særlig støtte til høje boligudgifter

Køge: Tidligere Metro ansat har fået bevilget særlig støtte i Aktivlovens §34

Tidligere ansat ved Metro Engroslager fra Køge skrev på kampagne siden for Særlig støtte til høje boligudgifter i fredags, at han efter en hurtig sagsbehandling har fået bevilget særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

Fundet her:
Særlig støtte til høje boligudgifter §34 (Facebook.com) (9. januar 2015) Læs mere about Køge: Tidligere Metro ansat har fået bevilget særlig støtte i Aktivlovens §34

Sider

Vil du gøre en forskel ? - Bliv bisidder

Vi søger bisiddere, hvor du kan gøre en stor forskel for psykisk sårbare. SIND dækker udgifterne.

Læs mere her:
SIND Vejle søger nye bisiddere

Subscribe to SIND Vejle lokalafdeling RSS