Introduktion til §34 særlig støtte til høje boligudgifter

Du eller en du kender kan have penge til gode hos kommunen

Særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34

"Personer, der opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp, og som har høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde, kan særskilt eller i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp få særlig støtte efter § 34 i aktivloven.

Beregn hvad kontanthjælpsloftet betyder for din økonomi

Udbetaling Danmark har lavet en beregner, hvor du ud fra dine egne økonomi kan se hvad kontanthjælpsloftet betyder for dig.

Kontanthjælpsloftet gælder for modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp & integrationsydelse.

"Får du kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, kan du her lave en vejledende beregning af, hvor meget du vil blive sat ned i boligstøtte og særlig støtte på grund af kontanthjælpsloftet.

Du kan også tjekke, hvad det betyder for din boligstøtte og særlige støtte, hvis du har et arbejde."

Venteperiode: §34 i Aktivloven må ikke halveres eller deles ved første udbetaling

Ankestyrelsen har principafgørelse 43-16 fastslået at der ikke må ske deling af den første udbetaling af §34 i Aktivloven.

Hvis en ansøger f.eks. er tilmeldt Jobcentret den 21. i  måneden, så må sagsbehandler ikke begrænse §34 i Aktivloven til de resterende 9/30 andele.

Desværre kommer Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg også med den opsigtsvækkende afgørelse, at trods §34 i Aktivloven er bagudbetalt. Så gør de den faktisk forudbetalt.

Tabt arbejdsforjeneste kan også give ret til §34 i Aktivloven

I et svar fra Ankestyrelsens juridiske hotline den 25. maj 2015 skriver de, at tildeling af §42 i Serviceloven også kan betyde at vedkommende kan være berettiget til §34 i Aktivloven.

"Principafgørelse 133-11 fastslår, at det ikke er en forudsætning for at modtage hjælp til høje boligudgifter, at der rent faktisk ydes hjælp til forsørgelsen i form af kontanthjælp. Der henvises til, at f.eks. dagpengemodtagere, der på grund af dagpengenes størrelse ikke har behov for kontanthjælp, kunne være berettiget til at få særlig støtte efter § 34.

Pas på med lån (også vennelån), når du er på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse

Sidst ændret:
24. juli 2016
Diverse principafgørelser tilføjet.

See english translation below.

I forbindelse med de mange ramt af integrationsydelse & kontanthjælpsloftet fra den 1. oktober 2016, så kan det være fristende at få et lån fra enten et kreditselskab eller fra en ven.

Men du skal være opmærksom på, at du har oplysningspligt over for kommunen.

Et vennelån eller lån bliver nemlig betegnet som forbrugslån. Forbrugslån bliver betragtet som en del af din formue.

Sygedagpenge: 3Fs kamp mod 3 års forældelse

Det er med en dejlig glæde, at se 3F Kolding kæmpe imod den uretfærdighed der bliver praktiseret i Kolding & andre kommuner i forbindelse med det ulovlige sygedagpenge stop.

Baggrunden er en Højesterets dom fra den 10. september 2015, der både gjorde op med automatisk stop & hidtidig praksis om at lave afgørelser med tilbagevirkende kraft. Det var også 3F, der førte den sag.

Læs mere her om den igangværende kamp:

Psykiatri debat: SIND får ikke penge fra medicinalindustrien

Gitte Rebsdorf havde en kronik i Politiken igår den 3. juli 2016.

Min søster er dømt til livsfarlig medicin (Politiken.dk) (3. juli 2016)

SIND får ikke penge fra medicinal industrien !

SIND er åben omkring vore indtægter & udgifter. Dem kan du se online her:

Bilagsmappe landsmøde 2015 (SIND.dk) under punkt 13.

Vi har ikke noget at skjule.

Region Syddanmark: Whistleblower advarede mod ulovlig brug af lægetitel

Sidst ændret: 24. juni 2016
Rettet dato for whistleblower artikel på TV Syd.dk

TV Syd kunne igår fortælle, at en betænksom medarbejder allerede den 6. april 2016 brugte den nyindførte whisteblower ordning til at gøre opmærksom på den ikke autoriserede læge i psykiatrien i Kolding - Vejle.

Men først den 12. maj 2016 fik ledelsen travlt med at bestille et nyt navneskilt efter at TV Syd havde rettet henvendelse.

Men det navneskilt var heller ikke korrekt. Den havde titlen lægevikar, som også er en beskyttet titel i autorisationsloven:

§34 særlig støtte til høje boligudgifter er ikke afskaffet

Jeg har jævnligt fået spørgsmål om §34 i Aktivloven er afskaffet.

Især i forbindelse med kontanthjælpsloftet, der først træder i kraft den 1. oktober 2016.

Nogle får fejlagtig det indtryk, at de allerede idag her i juni måned 2016 så ikke kan få §34 i Aktivloven. Blandt andet igennem mundtlig vejledning fra personale i Viborg.

Det passer ikke.

Du kan altså som modtager af kontanthjælp & uddannelseshjælp være berettiget til §34 særlig støtte til høje boligudgifter frem til den 1. oktober 2016.

Syng med SIND 28. maj ´16 i Værestedet Huset

Syng med SIND Vejle 28. maj 2016 i Værestedet Huset kl. 13

Vi finder sangbogen frem på lørdag i Værestedet Husets lokaler.

Kom forbi kl. 13 i Vesterbrogade 13, Vejle

SIND giver kaffe & the plus småkager.

Vi glæder os til at se jer.

Alle er velkomne.

SIND Vejle er den lokale afdeling af SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed.

Der er desværre ikke adgangsforhold for motordrevne kørestole.

Sider

Subscribe to SIND Vejle lokalafdeling RSS